Sõjaeelse Eesti esseistika ja kirjanduskriitika

May, 2011 arhiiv

28 May

Edith Södergran.

      ÜKS LAHKUNUD SOOME-ROOTSI LUULETAJANNA.     Rootsi luuletaevas tõusis Edith Södergrani täht järsku ja ootamata nagu meteoor. Ta paistis mõne aasta jooksul haruldase hiilgusega ja kadus sama järsku – tähelend, mida inimeste loiud silmad vaevalt suutsid fikseerida, enne kui ta kustus. Meil on temalt vaevalt neli õhukest luuletusvihukest, ja varsti oleks võinud oodata vahest […]

28 May

Stabilisatsiooni tunnuseid praeguses prantsuse kirjanduses.

    Katsudes siin lühikest ülevaadet anda prantsuse kirjanduse praegustest tendentsidest, peame silmas pidama, et tänapäev on arengu peajooni võimalik selgemini eraldada kui vahest varem ja üldine suund, olgugi ajutine, on kindlamate piirjoontega. XX sajandi alguse kirjandus on laadilt ühtlane ning selle sihitlused on pärit eelmise sajandi lõpust. Sõda, mis palju uut juurde ei toonud, on […]

22 May

Demokraatiast praegusel hetkel

                                   Suured kriisid sunnivad mõtlejaid päid seniste vaadete täpsele sõelumisele ja tarbe korral ümberhindamisele. Põikpäisusel on mõnikord löögijõudu, kuid veelgi sagedamini see võib  löögijõudu vähendada, juhtides seda väärasse suunda. Positiivsetele tulemustele võib viia üksnes situatsiooni selgepilguline vaatlus ja omaenda – ja ka teiste – vaatekohtade siiras ja terav analüüs. Paljas omaenese õiguse toonitamine, […]

21 May

Demokraatia tulevikust

     „Suur demokraatlik revolutsioon toimub meie keskel . . . Kõikjal näeme mitmesuguseid nähtusi rahvaste elus kujunevat demokraatia ka­suks . . . Riigijuhid ei ole aga mõelnud midagi ta jaoks ette valmis­tada; ta on sündinud vastu nende tahtmist või ilma nende teadmata . . . Demokraatia on olnud jäetud ta enda metsikute instinktide hooleks; ta […]

15 May

Kr. J. Peterson ja O. W. Masing

   1     Ei ole meelevaldne ühendada need mõlemad nimed. Aeg seob nende kandjad: umbes saja-aastases kauguses näeme nende tähti, küll isevärviiisi, ometi oma helendust heitvaid tulevikku, meie aegade poole. Kummaski elas armastus omale rahvaile, keelele ja maale. Selle kõrval aga peitus neis vastolu, igivana omalt laadilt, ikkakorduv omalt ajalt. Kui üks neist, luuletaja, noor, […]

13 May

Eesti ainestik Vennaste Uniteedi arhiivis Herrnhutis Saksamaal

         Vennastekoguduse ajaloo uurimine on meil jäänud üsna unarusse. Selle mõjurikka usulise ja haridusliku liikumise kohta pole uuemal ajal ilmunud ühtegi ulatuslikumat kokkuvõtet, mis suudaks asendada või nimetamisväärselt täiendada Th. Harnack’i vananenud teost „Die lutherische Kirche Livlands und die herrnhutische Brüdergemeinde” (ilmunud 1860) või sellele vastuseks kirjutatud herrnhuutlase H. Plitt’i apoloogiat „Die Brüdergemeinde und die […]

07 May

Kasvatuse ja õpetuse metoodilise põhiprintsiibi kujunemisest uuenduspedagoogikas

    1. Viimased nelikümmend aastat on pedagoogiline maailm olnud tulvil väga mitmesuguseid uuenduskatseid. Üks uuendusvool on järgnenud teisele. Vaevalt saadakse üht uuendusettepanekut põhjalikult ja lõpuni läbi uurida tema rakendatavuse suhtes, kui näitelavale astub juba uus vool ja esitab omapoolseid ettepanekuid. Sääraste lakkamatute uuenduskatsete tähe all on elanud ka eesti kool, vähemasti aastakümmend enne Eesti iseseisvust, […]

01 May

Vene kultuuri „organiseeritud lihtsustamine”.

   Mis toob Vene revolutsioon Vene vaimsele kultuurile, – tõusu või langust? Selle küsimuse üle on palju vaieldud ja arvamused on diametraalselt lahku läinud. Ajalugu tunneb nii üht kui teist võimalust. Ta tunneb revolutsioone, mis rahvaelu uuestsünni toonud, kuid tunneb ka revolutsioone, mis on lõppenud tervete kultuuride ja rahvaste eneste hääbumisega. Arusaadavalt olid kõige optimistlikumad […]

Postitused (RSS)

Tehtud Wordpress abil, disain Web4'lt (Sudoku), põhinedes Pinkline'il (GPS Gazette)

Bookmark & Share