Sõjaeelse Eesti esseistika ja kirjanduskriitika

December, 2018 arhiiv

31 Dec

Inglise romaan kahe sõja vahel

  1 Ajalooliselt vaatekohalt nähtuna ajastu, mille algust (1918. a.) ja lõppu (1939. a.) tähistavad kaks sõda, näib moodustavat midagi suletut. Kirjanduslooliselt vaatekohalt aga seda ei saa väita, sest kirjandus pole kaugeltki poliitiliste ning seltskondlike olude täielik peegeldus, ja kirjanduse piiridel, individualismi tugevama mõju tõttu, pole ajaloolise arengu piiride võrdlemisi suurt selgust. Siiski see asjaolu […]

Postitused (RSS)

Tehtud Wordpress abil, disain Web4'lt (Sudoku), põhinedes Pinkline'il (GPS Gazette)

Bookmark & Share