Sõjaeelse Eesti esseistika ja kirjanduskriitika

17 Mar

P.B.Shelley

 

Stroofe

 

Kui lamp langedes kildund,

on tolm tema kiirguse säng;

kui tuul pilved pildund,

kaob valguse vikerdav mäng;

kui on kannel sumbund,

kaob kajana kangastuv lumm;

kui kord süda umbund,

on varsti ka mälestus tumm.

 

Hajub heli ja valgus,

jääb süngeks ja kõledaks maa:         

hinge kustunu kalgus

ei lauludeks läituda saa;

ei saa laulda, ei leia

enam hõiskeid –vaid halina tal,

nagu voo litaneia,

kui merimees mattund ta all.

 

Tunne, kahtlusist kõrgem

kuis kõdub ja pudeb ta peal

Ent jääb kaebama nõrgem,

vaid jõuetum pääsu ei tea.

Arm, kes leinama saeti

meie nõrkust, oo lohutu vürst,

miks just nõrk, miks just väeti

on su häll, sinu kolle ja kirst?

 

Nagu vareseid raju,

nii sind pillub ta tunnete viirg;

külmalt pilkab sind aju

nagu talvise päikese kiirg.

Ülal kaljudel lammub

su pesa, su kuninglik kants

siis, kui sügis sääl sammub

ja vihiseb tormide tants.

 

Tõlkind Ants Oras.

 

Jane’ile

 

 

Tähed vilkusid virgalt,

kuu tõusis, nii nõidlik ja hõbelev, Jane

keeled kõlasid nõrgalt,

kuni sinult sai hoo nende võbelev

lein.

Nagu kuuvalgus valub,

et lööb elama taeva külm, särelev

ring,

nii su häälest, mis võlub,

keelis hingetult tardunuis väreleb

hing.

 

Varsti tähestik uus

tõuseb taeva, kui kuusirbil kahvatab

lõõm;

leht ei võbise puus,

kuid su hääl on kui kaste, kui sähvatav

rõõm!

Laitku hingavaid alu

taas su laul, toogu hurmavust unne!

Ses loos

värin maast, kus ei valu

milles kuupaiste, helid ja tunne

on koos.

 

Tõlkind Ants Oras.

 

Paani hümn

 

 

Laanes, kiltmaadel reatub

me summ, me summ

jõesaartel, kus peatub

voog hurmusest tumm,

kuuldes mu võluvat pilli.

Tuule tujukad, muutlikud rünnud,

karukellades mesilassumin,

läbi mürtide parvlevad linnud,

ülal pärnas tsikaadide kumin,

tarduv sisalik helide voolust

jäid nii vait, nagu vaigistin vanasti Tmolust,

kui ta kuulas mu võluvat pilli.

 

Vaikne Peneus libises,

Tempe org oli sünk,

ülal valgus veel aegeldes võbises,

aga varjavalt hämardus kink,

kuna õhtu jäi kuulma mu pilli.

Sada fauni, sülvaani, sileeni,

ojad, metsad, najaad ja drüaad,

luhad jõeäärse kallakuteeni,

sääl, kus õisi nii õrn müriaad,

suur maailm, mille hinge mu muusika sööbus,

olid hardudes vait, nagu sina, oo Phoebus,

kuuldes kiivalt mu võluvat pilli.

 

Laulsin tähtede tantsust ja kihast,

laulsin maast, millest silm näeb vaid künnist,

laulsin taevast, gigantide vihast

ja armust ja surmast ja sünnist,

ning siis helid jäid kurvaks mu pillil

meeles Maenalus org, milles jälgisin neidu,

milles jälgisin neidu, ent leidsin vaid roo.

Oo taevas, oo maa kus ei pettumust leidu,

mis murraks me rõõmud ja hävitaks hoo?

Kõik nutsid ka teilt kostaks kaebus ja kurt,

kui te hing poleks tuimund, te meel poleks kurt!

kuuldes halavat, võluvat pilli.

 

Tõlkind Ants Oras

 

Loomingust nr. 6, august 1936

Postitused (RSS)

Tehtud Wordpress abil, disain Web4'lt (Sudoku), põhinedes Pinkline'il (GPS Gazette)

Bookmark & Share