Sõjaeelse Eesti esseistika ja kirjanduskriitika

30 Mar

Eesti ajalugu

 

 
~ 8500 e. Kr.  Eestimaa vabanes täielikult mannerjääkatte alt. (Jääserva taganemine üle Eesti ala kestis umbes 10 000 aastat.)

~ 6000 e. Kr.  Vanimad inimese olemasolu tõendavad leiud Eestis.

— 6000—1300 e. Kr. Kiviaeg.

~ 2000 e. Kr. Põllutöö algus Eestis.

1300—500 e. Kr. Pronksiaeg.

500 e. Kr. — 1. Eelrooma rauaaeg.

1. — 400 Rooma rauaaeg. Põllutöö on peatööala.

400 — 800 Keskmine rauaaeg.

800 — 1200 Noorem rauaaeg.

1060. Kuningatar Estrid müüdud orjaturul Eestis.

1180. Meinhard saabub Liivimaale.

1187. Sigtuna vallutamine eestlaste poolt.

1201. Riia asutamine.

1208.—1227. Vabadusvõitlus sissetungivate sakslastega.

1210. Ümera lahing.

1217. 21. sept. Paala lahing ja Lembitu surm.

1219. Taani kuningas Valdemar II ehitab kantsi Tallinnas.

1261. Saarlaste mäss.

1343.—1345. Eestlaste suur vabadusvõitlus (Jüriöö mäss).

1407. Pirita kloostri ehitamine.

1433. Tallinn ja Toompea põlevad maha.

1523. Reformatsiooni algus Eestis.

1525. Nälg.

1535. Esimene eestikeelne raamat.

1535. Johann Uexküll’il lüüakse Tallinnas pea maha.

1559. Taani kuningas ostab Saaremaa.

1561. Põhja-Eesti läheb Rootsi ja Lõuna-Eesti — Poola valit­suse alla.

15 77. Pirita kloostri hävitamine.

1602. Suur näljahäda.

1625. Rootsi väed vallutavad Tartu.

1629. Kogu Eesti ala (peale Saaremaa) läheb Altmark’i rahu­lepinguga Rootsi valitsuse alla.

1631. Tallinnas asutatud Gustav-Adolfi gümnaasium.

1632. Tartu Ülikool asutatud.

1645. Saaremaa läheb Rootsi valitsuse alla.

1695.—1697. Kohutav näljahäda.

1700.—1721. Suur Põhjasõda.

1700. 19. nov. Narva lahing.

1 704. Tartu ja Narva langemine venelaste kätte.

1710. Tallinna ja Eestimaa langemine venelaste kätte.

1714. „Peetri majakese” ehitamine Kadriorus.

1718. Kadrioru lossi ehitamine.

1721. 30. aug. Eesti minek Uusikaupunki rahulepingu järgi Vene valitsuse alla.

1774. Tallinnas 10 000 elanikku.

1790. 2. mail. Vene laevastik võidab Tallinna all rootslased. 1809. Inglise laevastik blokeerib Tallinnat (suvel).

1816. 4. juuni. Talurahva vabastamine Eestimaal.

1819. 7. apr. Talurahva vabastamine Liivimaal.

1820.—1830. Terav majanduslik kriis.

1821. Ilmub „Marahva Näddala-Leht“.

1831. Esimene aurulaevaühendus Tallinn—Lübeck.

1838. Õpetatud Eesti Seltsi asutamine.

1840. Suur viljaikaldus.

1841. Talurahva käärimine Liivimaal. Pühajärve sõda.

1845. Suur näljahäda.

1845.—1848. Usuvahetuslik (kreeka-katoliku) liikumine Lõuna-Eestis.

1854.—1855. Krimmisõda. Inglis-prantsuse laevastik blokeerib Tallinnat.

185 7. Hakkab ilmuma „Perno Postimees“.

1858. Mahtra sõda.

1861. Ilmus Kreutzwaldi „Kalevipoeg“.

1863. Eesti asunduste tekkimine Krimmis ja Kaukaasias.

1865. Kodukari (mõisniku ihunuhtluse) õiguse kaotamine.

1865. 6. juuli. „Vanemuise“ seltsi asutamine.

1865. 22. okt. Estonia” seltsi asutamine.

1866. Valla omavalitsuste asutamine.

1867. Tallinna kindlustuste lammutamise algus.

1867. Tallinna veevärgi ehitamine.

1868. 4. apr. Teoorjuse kaotamine.

1869. Esimene üldlaulupidu Tartus.

1870. Esimese eesti põllumeeste seltsi (Tartus) põhikirja kinni­tamine.

1870. Paldiski—Tallinn—Leningrad raudteeliini avamine.

1870. Eesti Üliõpilaste Seltsi asutamine.

1871. Eesti Kirjameeste Seltsi asutamine.

1876. Esimene eesti põllutöönäitus Otepääl.

1879. Kaubalaevaseltsi „Linda“ asutamine.

1881. Tallinna linna Peetri Reaalkooli avamine.

1882.—1883.  Senaator Manasseini revisjon.

1882. Vene keele tarvitamise algus ametliku keelena.

1883. 19. dets. H. Treffneri gümnaasiumi asutamine.

1883. —1885. Usuvahetuslik (kreeka-katoliku) liikumine Põhja- Eestis.

1884. 4. juuni. Esimene Eesti lipu heiskamine Otepääl.

1887. Vene keel võetud õppekeeleks keskkoolides.

1889. Vene kohtureform.

1889. Tapa—Riia raudteeliini avamine.

1 889. Esimese eesti karskusseltsi kinnitamine.

1889.—1895. Vene keel õppekeeleks Tartu Ülikoolis.

1893. Kaubalaevaseltsi „Linda“ viimane peakoosolek.

1897. Rahvaloendus. Tallinnas 64 000 elanikku.

1898. Esimese eesti piimaühisuse asutamine. Restu piimaühisus Valgamaal.

1900. Tallinn—Mõisaküla—Valga—Pärnu raudteeliini avamine.

1901. 20. dets. Esimene linnaomavalitsuse ülevõtmine sakslastelt Valgas.

1902. Esimese eesti rahaasutuse — Tartu Eesti Laenu-Hoiu Ühi­suse asutamine.

1903. Esimese eesti tarvitajate ühingu asutamine Antslas.

1904. 28. dets. Eestlaste võit Tallinna linnavalimistel.

1905. Kirjandusliku rühmituse „Noor-Eesti“ asutamine.

1905. 29. okt. Rahvakogumise tulistamine sõjaväe poolt Tal­linna turul.

1905. 23. dets. „Volta“ koosolek, millele järgnes paarinädalane mõisade põletamine.

1906. 25. aug. „Vanemuise” teatrimaja avamine.

1906. 25.—2 7. aug. Esimene eesti kunstinäitus Tartus.

1907. 19. aug. Eesti Kirjanduse Seltsi asutamine.

1909. 14. apr. Eesti Rahva Muuseumi avamine.

1912. Venemaa eesti asunduste laulupidu Narvas.

1913. 6. sept. „Estonia” teatrimaja avamine.

1914. 28. juuli. Maailmasõja algus.

1914. Esimese eesti põllutöökooli asutamine Kõo mõisas, Vil­jandimaal.

1914. Tallinnas 150 000 elanikku.

1916. Saksa lennuk pommitab Tallinnat.

1917. 12. märts. Vene revolutsiooni puhkemine.

1917. 10. apr. Eesti sõjaväelaste esimene nõupidamine Tallinnas.

1917.8. mai. Esimese Eesti Polgu asutamine Tallinnas.

1917. 14. juuli. Maanõukogu esimene koosolek.

1917.. 8. nov. Enamlik revolutsioon Venes.

1917. 28. nov. Maapäev kuulutab ennast kõrgemaks võimuks Eestis.

1918. 14. veebr. Uus kalender võetakse Eestis tarvitusele.

1918. 24. veebr. Eesti iseseisvuse väljakuulutamine.

1918. 25. veebr. Saksa okupatsiooniväed saabuvad Tallinna.

1918. 3. mai. Eesti Maapäeva de facto tunnustamine iseseisva valitsusena Eestis Inglismaa poolt.

1918. 11. nov. Saksa okupatsiooni lõpp Eestis.

1918. 16. nov. Vabatahtliku mobilisatsiooni väljakuulutamine.

1918.22. nov. Enamlaste vägede esimene rünnak Narva all (Vabadussõja algus).

1918. 27. nov. Sundusliku mobilisatsiooni väljakuulutamine.

1918. 29. nov. Narva vallutamine enamlaste poolt.

1919. 3. jaan. Murrang Vabadussõjas.

1919. 9. jaan. Tapa vallutamine Eesti vägede poolt.

1919. 14. jaan. Tartu vallutamine Eesti vägede poolt.

1919. 18. jaan. Narva vallutamine Eesti vägede poolt.

1919. 16.—22. veebr. Saaremaa kommunistide mäss.

1919. 23. apr. Asutava Kogu kokkuastumine.

1919. 26. mai. Pihkva vallutamine Eesti vägede poolt.

1919. .22. juuni. Landesvääri purustamine Võnnu all.

1919. 3. juuli. Vaherahu Landesvääriga.

1919. 10. okt. Maaseaduse (maareformi) vastuvõtmine Asutava Kogu poolt.

1920. 3. jaan. Eesti-Vene vaherahu.

1920. 2. veebr. Tartu rahuleping.

1920. 15. juuni. Eesti Vabariigi Põhiseaduse vastuvõtmine Asu­tava Kogu poolt.

1920. 21. dets. Üleminek ajutiselt valitsemiskorralt põhiseadu­sele.

1921. 26. jaan. Eesti iseseisvuse tunnustamine Inglise, Prantsuse ja Itaalia poolt.

1921. 22. nov. Eesti vastuvõtmine Rahvasteliitu.

1924. 1. dets. Enamlaste mässukatse Tallinnas.

1924. II. dets. Kaubandus-Tööstuskoja asutamine.

1924. 1 7. dets. Kaitseliidu põhikirja kinnitamine.

1925. 12. veebr. Vähemusrahvuste kultuuromavalitsuse seaduse vastuvõtmine Riigikogu poolt.

1928. 1. jaan. Eesti rahaühikuks kroon, mille väärtus võrdub 100/248 grammi puhaskulla väärtusele.

1930. 12. juuli. Rukkimonopoli jõusse astumine.

1932. 2. veebr. Põllutöökoja avamiskoosolek.

1932. 15. dets. Sõjavõla järjekordsest tasumisest loobumine Ameerika Ühendriikidele.

1933. 28. juuni. Eesti krooni kursi langetamine 35% võrra.

1933. 14.—16. okt. Rahvahääletus, millega võeti vastu põhisea­duse muutmise eelnõu.

1934. 24. jaan. Muudetud põhiseaduse kehtima hakkamine.

1934. 12. märts. Kaitseseisukorra väljakuulutamine, vabadussõ­jalaste ajakirjanduse sulgemine ja poliitiliste organisatsioo­nide likvideerimine.

1934.  5. sept. Eesti Kunstihoone avamine.

1935. 8. dets. Vabadussõjalaste mässukatse Tallinnas.

1936. 23.—25. veebr. Rahvahääletus volituste andmiseks põhi­seaduse muutmiseks.

1937. 1. apr. Steriliseerimise seaduse kehtima hakkamine.

1937. 3. sept. Põhiseaduse väljakuulutamine.

1938. 1. jaan. Uus põhiseadus hakkab kehtima.

Sirvilauast 1938

Postitused (RSS)

Tehtud Wordpress abil, disain Web4'lt (Sudoku), põhinedes Pinkline'il (GPS Gazette)

Bookmark & Share