Sõjaeelse Eesti esseistika ja kirjanduskriitika

26 May

Hacitur ad astra.

 

    

Ärka üles mu hing, astu pimeduse ja kurbuse

ilma. Näita inimsoole teed valguse poole.     

  

Viirastusena uttu kaovad päevad – üks va­rem, teine hiljem peadpööritavas kõrguses alla. Nagu tigu, ronib aeg, kuhu põimitud kuud, päe­vad – maetud õnn, valu, mured ja vaevad; kosmoses ümbritsevasse eetrisse kaovad, mine­viku ajamerde vaovad. Tõusevad ja langevad kultuurid, inimajus valitseb tõus ning mõõn, ja inimkonna vaimline looming haihtub kord jõue­tult languse viljatul rannal.

Võõraks on jäänud meie aja inimesele vanade varemete all asuv mineviku muinasjutt, mis sahi­seb põliste tammede lehestikus helgel kuuvalgel, kus võimsalt kohisesid isaisade laulud ning tõusis taeva poole leegitsev ohvrituli.

Võõraks on jäänud meie aja inimpõlvele ürg­looduse vaikselt kõnelev jutt maailma rajamisest… kuna kaugel üleval kahvatavad tähed, needsamad tähed, mis siis juba loitsid alla meie väetisse maa­ilma, kui uhke Babilon ehitas omi püramiide ning sfinkssambad templiväravail päid pilvisse sirutasid.

Inimsoo elu voolab jõena ajaloo kallastes. Kiirelt liigub süstpool elu kangaspuil, kududes tuhandeid aastasadu. Koetakse inimkonna vaim­line kangas hõiskel ja joovastuses nõiutud lõngade särast. Põimitakse lõngu päevade pikkuselt, lõngu, mille värves heitlevad leina ja kurbuse varjud, looklevad loiud, hoolimatud karjuvad viirud, valminedes elu metsikuks maskeraadiks. Koetakse kangas imekiiresti kummalise ajaratta ümber; kuni valmineb riie, lõpeb lõng süstpoolil. Kus­tuvad, pleegivad kuldlõngad, tumeneb kangas …

Sirutab aeg igavikust oma teraskülma käe, lõikab valminud riide elupoomilt, riisub koolja käsi paljaks telispuud – ja haihtub inimkonna vaimline kangas, kui surma rüüd aegade iga­vikku …

Inimkond, kaunim, kes sa miljonid aasta­sadu kannatanud oled, heida enesest ära jõledad orgiad, vabasta oma hing kõike hävitavast väik­lusest, ja ela elu, mis elamisvääriline!

Inimkond – elu suurim sümbool- – -murra teid läbi sügavate elu ööde, püüa sädeleva valguse poole! . . Oled kannatanud ürgajast saadik, mil su esivanemad, otsides koobastesse varju, võit­lesid oma olemasolu eest. Oled kannatanud ajul, mil haihtusid kultuurid revolutsioone möl­lavas keerus, mil hukkusid ja langesid rahvad võitlevate lohedena purpurses veripulmas.

Kui oled võidelnud, siis võitle, võida, kan­nata – . . . kuni kumab valgus pimediku orus! Kanna hinge põhjas ideed: – saada üliinime­seks, see kaunim loodusseadus.

– – – Võitlevad pimedus ja valgus, rajades kannatusteid. Iga suur idee sünnib valudes. Mida suurim on kannatus, seda suurim on reaktsioon, mis kõrgemale arenemisastmele viib – lähemale üliinimkonnale.

Tõusku te hingevalu äärmuseni, lein, mured saagu teile osaks – – – ja te saate kauniks, te hinged musikaalseteks! Ärge jumaldage egoismi, mis rajatud kõikehävitava materialismi alusel! Andke enesest kõik, mis leil on, ärge hoidke peitus oma hinges parimaid mõtteid! Ühiselt kujuge kangast elu süstpoolil, mille lõngad nõre­tavad pisaraist – põimitud armastuse koega – valge purpursel foonil!

Väledalt ajage ringi tallaspuid hommikust õhtuni – läbi ööde ja aegade, et valmineks riie – inimkonna vaimline kangas – kui rukki­põld sügisel, kõikudes tuules täis tuumakaid viljapäid!

Veel enne, kui loote oma elu viimase lõnga . . . valvake, et saabuks rüüd hiilgav!

Saage kauniks, suuremeelseks, püüdke elu täiuse poole! Puistake elavaid süsa ääsile, et õõguksid söed, kuni aegade jooksul tõuseb leek mis murrab, hävitab, pihuks purustab inimkonna idiootilist maski – – – mil luuakse üliinimkonna ainuvalitsus maakerale. – –  –

Inimkond, püüa üles tähtede poole! Ära hukku tooruste, väikluse kuristikku! … Tõuse, tõuse üles valguse poole! Ära vao madalamale kui oled – ent jõle on uppuda porri! . .

Päikese särana kumagu inimkonna vaimline looming, aegade igavik punugu talle loorberpärga! – – – tõusku tuleviku inimene üliini­meseks! – – –

Kujuge vaimline kangas aegade kultuursel pinnal, et kannaks inimkonna vaimline looming tuleviku põlveile mahlakat vilja!

Stud. phil. Ilse Suitsman

Ilo kirjandus-kunst-teadusest, 1924

Postitused (RSS)

Tehtud Wordpress abil, disain Web4'lt (Sudoku), põhinedes Pinkline'il (GPS Gazette)

Bookmark & Share