Sõjaeelse Eesti esseistika ja kirjanduskriitika

December, 2015 arhiiv

31 Dec

Kevadised vood

     Mats Mõtslane: Kevadised vood. Jooni ja märkmeid ühe talu elanike saatusest I. Noor Eesti, Tartus. Mats Mõtslane on käesolevaga asunud ulatuslikuma teose kallale, mis tahab anda läbilõike maaelust ja klasside kujunemisest käesoleval sajandil. Nagu allpealkirjast näha, on teoses esikohal talu ja alles teises järjekorras inimesed. Teost hinnates peame seda alati meeles pidama, sest see […]

31 Dec

Humanismi uuestisünnist

    Prof. A. Lieberti poolt (Belgradis) asutatud selts „Philosophia” on avaldanud äsja oma kolmanda aastaraamatu, millest tervelt 15 trükipoognat on pühendatud probleemile humanismi uuestisünnist. Kõik omavahel küllaltki erinevad kirjutised uuest humanismist lasevad endid hõlpsasti ühise nimetaja alla viia, ja see on antinaturalism, võitlus vaimu omapära eest. Kui filosoofia viimaseil aastakümneil on ise naturalismi toetanud, siis […]

31 Dec

Koolitüüpe Eesti linnades Rootsi ajal

     XVI sajandi keskel tekkinud protestantliku kooli organisatsioonis ja süsteemis, mis sai aluseks ka samal ajal Eestis asutatud koolidele, valitseb veel kuni XVIII sajandini keskajast üle võetud painduvus, nagu see esineb praegugi Põhja-Ameerikas. Ülikooli ja kooli vahel polnud põhimõttelist erinevust ei õppeainetes, ei õpetusviisides ega kasvatusmeetodites. Vahe seisis ainult õppeasutuste õiguslikus olu­korras. Sest ülikool ehk […]

29 Dec

Kõik inimesed on andekad

  Professor Eduard Tennmann    Kõikide andekus on kristlik mõte. Juhuslikul kujul väljendub see tähendamissõnas talentidest. Andevaesus ei tähenda seal mitte andekuse puudust. Vaid viljatus on põhjendatud kartusega ja umbusaldusega. Ühe talendi mees matab oma talendi higirätikus maha. Sest ta kardab oma isandat, kes lõikab kus ta ei ole külvanud, ja võtab sealt, kuhu ta […]

28 Dec

Rahvuslik tunne Eestis

  Ma ei taha rahvuse mõistet siin arutlusele võtta ega selle teadusliku, filosoofilise põhjendamisega tegemist teha. See ei kuulu minu kompetentsi. Ma loodan, et seda muud asjatundlikumad ei viivita tegemast. Mulle on rahvuslik küsi­mus kui praktiline olemus, entiteet olemas, mida teoretiseerimine ei saa olematumaks teha. Nende targutustele, kes rahvuslikku poliitikat väikerahvaste juures eitavad, seda koguni […]

Postitused (RSS)

Tehtud Wordpress abil, disain Web4'lt (Sudoku), põhinedes Pinkline'il (GPS Gazette)

Bookmark & Share