Sõjaeelse Eesti esseistika ja kirjanduskriitika

January, 2013 arhiiv

23 Jan

Poliitika filosoofia

  Suured poliitikud ja teoinimesed teevad poliiti­kat, vajadust tundmata poliitika mõiste järele. Nad teavad alati, mis tuleb teha. Kutselised mõtlejad sei­savad sellest tegutsemisest sisemiselt kaugel, juurel­des abstraktsioonide ja müütiliste kujutluste, nagu õigluse ja vabaduse üle, et nende alusel mõõta mine­vikku ja veel rohkem tulevikku. Nad on veendumi­sel, et poliitika ülesanne on suunata maailma ajalugu idealistliku […]

09 Jan

Võim kui ühiskondliku arengu tegur

   1. Üksikisikute ja neist koosnevate suuremate või väikse­mate minikollektiivide enda maksmapaneku tungi ja võimupüüdlusi on alates antiikajast peetud ühiskondliku arene­miskäigu üheks tähtsaimaks teguriks. Kreeka filosoof Herakleitos rõhutas juba V sajandil e. Kr., et iga saa­mine toimuvat vastuolude kaudu ja et sõda olevat kõigi asjade isa. Sellelt seisukohalt omavad antagonistlikud prot­sessid ka inimühiskonna arengus otse […]

Postitused (RSS)

Tehtud Wordpress abil, disain Web4'lt (Sudoku), põhinedes Pinkline'il (GPS Gazette)

Bookmark & Share