Sõjaeelse Eesti esseistika ja kirjanduskriitika

Kategooria 'nr. 2/2016' arhiiv

24 Jun

Intelligentsi ülesandeid

        I. Intelligentsi all mõeldakse rahva haritud kihti, neid, kes otseselt või kaudselt, aktiivselt või passiivselt võtavad osa rahva vaimsest elust. Intelligentsi kandvama osa moodustavad kõrgema haridusega isikud, nn. akadeemiline haritlaskond. Siit peavad tulema rahvale vaimsed juhid, ideoloogid, vaimuaristokraatia. Selles ringkonnas tõusevad uued ideed, uued sihid, mis vaimustavad ning elustavad rahvast. Intelligents, […]

06 Mar

Inimese võimete arendamisest

     Oleme harjunud nõudma täiuslikkust esemetelt ja masinatelt, mida kasutame. Töötame vahetpidamata nende täiendamise kallal. Elu asetab ka riistade ja masinate loojale enesele küsimuse: kas mul on küllalt eeldusi uute ülesannetega toime tulemiseks, kas ma ei ole liiga vana selleks vajalike isiksuseomaduste väljaarendamiseks, vajalikuks ümberõppimiseks? Tööviljakuse seisukohalt vajame inimesi, kes oleksid suutelised täitma suuri […]

Postitused (RSS)

Tehtud Wordpress abil, disain Web4'lt (Sudoku), põhinedes Pinkline'il (GPS Gazette)

Bookmark & Share