Sõjaeelse Eesti esseistika ja kirjanduskriitika

Kategooria '2016' arhiiv

24 Jun

Intelligentsi ülesandeid

        I. Intelligentsi all mõeldakse rahva haritud kihti, neid, kes otseselt või kaudselt, aktiivselt või passiivselt võtavad osa rahva vaimsest elust. Intelligentsi kandvama osa moodustavad kõrgema haridusega isikud, nn. akadeemiline haritlaskond. Siit peavad tulema rahvale vaimsed juhid, ideoloogid, vaimuaristokraatia. Selles ringkonnas tõusevad uued ideed, uued sihid, mis vaimustavad ning elustavad rahvast. Intelligents, […]

06 Mar

Inimese võimete arendamisest

     Oleme harjunud nõudma täiuslikkust esemetelt ja masinatelt, mida kasutame. Töötame vahetpidamata nende täiendamise kallal. Elu asetab ka riistade ja masinate loojale enesele küsimuse: kas mul on küllalt eeldusi uute ülesannetega toime tulemiseks, kas ma ei ole liiga vana selleks vajalike isiksuseomaduste väljaarendamiseks, vajalikuks ümberõppimiseks? Tööviljakuse seisukohalt vajame inimesi, kes oleksid suutelised täitma suuri […]

21 Feb

Reheahi

Bernard Kangro: Reheahi.
 Luuletusi. Eesti Kirjanikkude Liidu kirjastus, Tartus, 1939. Kangro esineb siin kaunis eripärase tundelüürikuna. Ta ei käsitle probleeme, ei kirjelda olustikke ega kujuta hingeseisundeid või meeleolusid tavalisel viisil. Emotsionaalse mõju esilekutsumiseks on tal isesugused, õige diskreetset laadi vahendid. See laad pole küll mingi tuliuus avastus, kuna selletaolisi pooleepilise käsitlusviisi sugemeid leidub küllaldaselt meie […]

20 Feb

Õitsev meri

August Mälk: Õitsev meri. Romaan. Noor-Eesti kirjastas Tartus 1935.      August Mälgu kirjanikupalge arenemine on toimunud tublisti erinevalt teiste meie nooremate prosaistide omast. Nimelt puudub selles arenemises sirge joon, ühtlus, järjekindlus nii probleemide asetamisel kui teatud maailmavaate kajastamiselgi. Kõikumine ühest äärmusest teise tundub paiguti peaaegu uskumatuna, liiati veel seetõttu, et see kõikumine ilmneb tihedasti […]

19 Jan

Prof. Johann Köleri rahvuspoliitilisi tõekspidamisi

    esti ja Soome on hõimurahvad. Nad kuuluvad ühte ja samasse keelkonda. Nad on seotud veresidemega ja ühise kaugema minevikuga. Eesti ja Läti on tõuliselt võõrrahvad, aga nad on oma eluruumilt üleaedsed, lähedad naabrid ja nende hilisemas ajaloos on palju ühtlustavaid jooni. Omaaegne vabadusvõitlus sissetungivate saksa raudrüütlitega, millist võitlust ei tunne Soome rahvuslik ajalugu, […]

18 Jan

Renessanss

    uuestileitud maine suurus ja avarus, uhkus ja elurõõm; losskirik.      Romaani ja gooti kunst tekkisid ja õitsesid põhja pool Alpisid. Ajaliselt järgmine stiiliperiood viib meid uuesti tagasi antiikaja endisele kultuuripinnale, lõuna poole Alpisid, Itaaliasse. See Itaalia esirinda tõus kunsti alal oli samuti ette valmistatud eelkäinud majandusliku tõusuga. Romaani ajal esimesi samme astunud, […]

13 Jan

Vaimuteaduste objektiivsusest ja aktuaalsusest

     Kesk- ja Ida-Euroopas põevad praegu sotsiaalsed ja humanitaarsed teadused kaunis teravat kriisi, mis ühe otsaga juurdub nende teaduste eneste iseloomus ja arengukäigus, teiselt poolt aga välistes asjaoludes. Sotsiaalsete ja humanitaarsete teaduste mõistete süsteem ja terminoloogia on hoolimata arengust suurema täpsuse ja konventsionaalsuse suunas ikkagi suurel määral kõikuv. Ei ole mõeldav, et ta kunagi […]

Postitused (RSS)

Tehtud Wordpress abil, disain Web4'lt (Sudoku), põhinedes Pinkline'il (GPS Gazette)

Bookmark & Share